Welkom bij oefentherapie Sneek

Rugpijn acuut 

Acute rugpijn is zeer vervelend. Het kan ontstaan na griep, een verkeerde beweging, etc.            De eerste behandeling bestaat vaak uit pijnstillers, spierontspanners en ontstekingremmers en bewegen op geleide van de pijn. 
85 % van de acuut ontstane rugpijn gaat vanzelf weer over ook zonder therapie. 
Therapie in deze fase kan bestaan uit oefeningen en tips bij houding en bewegen. 

Chronische rugpijn

Chronische rugpijn is pijn die langer dan 12 weken bestaat, vaak zonder dat er een aanwijsbare oorzaak is, zoals een hernia etc. maar u heeft wel veel pijn. Therapie bestaat dan uit houding- en bewegingsadviezen, uitleg over de pijn, etc. 
Zie ook op deze website het kopje: chronische pijn.

Ischias 

Ischias is lage rugpijn met uitstraling in een been. Behandeling bestaat uit 
"ruimtegevende" oefeningen voor de geïrriteerde ischias zenuw opdat de uitstraling naar het been afneemt en u verder adviezen krijgt hoe het beste te bewegen en welke houding aannemen om zelf de klachten positief te beïnvloeden
Verwijzing is vaak via de huisarts of neuroloog en evt. via de DTO (zonder verwijzing). 

Zwangerschapsischias

Zwangerschapsischias het woord zegt het al ischias (uitstraling in een been) tijdens de zwangerschap. Therapie bestaat uit houdings- en beweegadviezen 
opdat u weinig tot geen last heeft. De ervaring leert dat na de bevalling deze ischiasklachten weer verdwijnen. Verwijzing is vaak via de DTO (zonder verwijzing) huisarts of verloskundige. 

Hernia lumbaal

Hernia lumbaal is een hernia in de lage rug. Was vroeger de therapie 6 weken liggen. Inmiddels weten we dat gedoseerd bewegen, "ruimtegevende" oefeningen en houdings- en beweegadviezen op de lange duur het meest zinvol is. Resultaat 10 jaar na therapie of operatie is gelijk. Waarop een hernia lang zo snel niet geopereerd wordt. Dit gebeurd wel bij een acute hernia met klapvoet en wanneer
het bewegen zodanig beperkt wordt dat operatie noodzakelijk is. Door verwijzing is via huisarts of neuroloog. 

Hernia thoracaal 

Hernia thoracaal komt veel minder voor. Houdings- en bewegingscorrectie- en adviezen voor in het dagelijkse leven heeft hier een positieve invloed op. 
Doorverwijzing is via de neuroloog. 

Spondylolisthesis 

Spondylolisthesis is een afglijding van een wervel naar voren welke instabiel kan zijn en wordt dan geopereerd. Een stabiele spondylolisthesis hoeft geen klachten te geven. Therapie bij een stabiele spondylolisthesis bestaat uit gerichte oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen voor in het dagelijkse leven. 
Doorverwijzing gebeurd vaak via de orthopedisch chirurg.

Stenose 

Stenose is een vernauwing van het wervelkanaal welke tegenwoordig zichtbaar gemaakt kan worden op een MRI en komt vaak voor bij ouderen (vanaf 60 jaar).
De klachten worden vaak gekenmerkt door uitstraling in beide benen en klachten bij lopen. Tussen het lopen door even gaan zitten geeft afname van de klachten. 
Therapie bestaat uit gerichte oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen vooral bij staan en lopen. Doorverwijzing gebeurd vaak via de neuroloog. 

Rugpijn en artrose 

U gebruikt uw rug en dus "slijt" de rug. Dit zie je na overbelasting, onderbelasting en bij het ouder worden. De mate van artrose zegt weinig over iemands klachten. Bij veel artrose kun je weinig klachten hebben en bij weinig artrose kun je veel klachten hebben. Klachten kunnen zijn: pijn, stijfheid. Therapie kan bestaan uit een operatie (de bekende nieuwe knie, nieuwe heup,etc
Bij oefentherapie Cesar/Mensendieck bestaat de behandeling uit oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen specifiek gericht op artrose. 
Zie ook onder het kopje: chronische pijn --> artrose. 
Behandeling volgens protocol waar oefentherapie Sneek lid van is: 
http://www.artrose-netwerk.nl/

Rugpijn en osteoporose

Osteoporose en rugpijn gaan vaak samen. Bij osteoporose is de kwaliteit van het bot afgenomen. Grotere kans op fracturen. Therapie bestaat uit gerichte oefeningen, efficiënt gebruik van de spieren en houdings- en beweegadviezen.

Rugpijn en Bechterew 

Rugpijn en Bechterew, ook wel bamboo spine rug genoemd omdat de rug letterlijk vast gaat zitten waardoor bewegen moeizamer gaat
De rug verstijfd in zijn geheel daarmee beweegt ook de borstkas moeilijker. Therapie is gericht op gerichte oefeningen, houdings- en bewegingsadviezen en ook ademhaling. Verwijzing vaak via reumatoloog of huisarts.

 

 

 

  • Oefentherapie
  • Kinder oefentherapie
  • Hoofdpijn
  • Chronische pijn