Homepage Home Privacy policy & cookiebeleid

Privacy policy & cookiebeleid

Oefentherapie Sneek hecht veel waarde aan uw privacy en gaat hier uiterst zorgvuldig mee om.

1. Beheer

De website www.oefentherapiesneek.nl staat onder beheer van Oefentherapie Sneek | Margriet v/d Weg - Brattinga  0515 – 414196 | info@oefentherapiesneek.nl

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.oefentherapiesneek.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 2b www.oefentherapiesneek.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. www.oefentherapiesneek.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.oefentherapiesneek.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.oefentherapiesneek.nl De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
www.oefentherapiesneek.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.oefentherapiesneek.nl

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
www.oefentherapiesneek.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de aanvraag.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.oefentherapiesneek.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.oefentherapiesneek.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.oefentherapiesneek.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.oefentherapiesneek.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.oefentherapiesneek.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.


Formulieren

De onderstaande formulieren worden gebruikt op de website. Per formulieren geven we aan:

- Welke gegevens we verwerken
- Met welk doel we deze gegevens verwerken

Tot wanneer blijven de gegevens bewaard?

De opgeslagen gegevens bevatten geringe minimale gevoelige informatie. Omdat we analyses ook willen doen in de toekomst en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de gegevens oneindig, tenzij dit hieronder anders staat aangegeven.

Indien u wilt dat uw gegevens tussentijds alsnog verwijderd worden, dan kunt u dit ons laten weten via e-mail, telefoon of brief.

Formulier: Contactformulier

Gegevens | Bij het versturen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens:

- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Vraag/opmerking

Doel | We verwerken uw gegevens om uw vraag of opmerkingen te kunnen verwerken en eventueel contact op te nemen.

Analyse | We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

 

Mailen
Wanneer u bij mij onder behandeling bent en ik zou u mailen dan gebeurd dat via een beveiligd e-mail systeem. Waarop u mij weer terug kunt mailen via dit zelfde beveiligde systeem.