Homepage Home Missie en visie Missie Visie

 

Missie 

Het leven van mensen / patiënten verbeteren met complexe chronische pijnklachten en motorische problemen. 

 

Visie

Het leveren van kwalitatieve doelgerichte zorg binnen een zo kort mogelijk behandeltraject met als doel de zelfredzaamheid van de patiënt / het kind zoveel mogelijk blijvend verbeteren. 
Individu gerichte zorg en persoonlijke aandacht staan bij mij centraal.
Ik lever zorg op een professionele en deskundige wijze door het behalen van mijn bachelor diploma in 2015.

 

Kernwaarden van oefentherapie Sneek / Werkwijze

1. Integriteit:         zorgvuldig naar de cliënt toe vanuit eerlijkheid, oprechtheid
                           en betrouwbaarheid. 


2. Professionaliteit: kwaliteit gericht door ontwikkelingen in het vakgebied te
                           volgen en toe te passen in de praktijk 

3. Cliëntgericht:     De klant is koning, maar de klant heeft ook 
                           verantwoordelijkheden: actief betrokken zijn bij 
                           de behandeling en bewuster worden van gezonder 
                           beweeggedrag 

4. Betrokkenheid:   Laagdrempelige en nuchtere benadering en 
                           indien gewenst in het Fries