Homepage Kinder oefentherapie Werkwijze KinderWerkwijze

Werkwijze

Als u een afspraak maakt voor uw kind en de verwijsreden is bekend, dan zal vanuit hier een onderzoek plaatsvinden, betreffende: 

Algemene oefentherapie Cesar:
- Houding
- Pijnklachten 

1. Vraaggesprek (anamnese) om inzicht te krijgen wat er aan de hand kan zijn. 
2. Lichamelijk onderzoek gericht op: 
    - Houding en wijze van bewegen 
    - Pijn 
    - Mobiliteit gewrichten, scoliose
    - Spierkracht 
    - Spier "lengte"
    - Ademhaling 
 

Kinderoefentherapie

Als er sprake zou kunnen zijn van een motorische ontwikkelingsachterstand 

1. U ontvangt een vragenlijst om in te vullen 
Afhankelijk hiervan het volgende: 
- Een test om de motorische ontwikkeling te beoordelen. 
  welke test er afgenomen gaat worden is afhankelijk van: 
  * Leeftijd van het kind 
  * Problemen op het gebied van de grove of de fijne motoriek
     (grove motoriek: wat een kind doet in de gymnastiekzaal) 
     (fijne motoriek: wat een kind in de klas doet: oa. schrijven) 

Ik maak gebruik van onder andere de volgende meetinstrumenten: 
- AIMS: vanaf 0 - 18 maanden 
- Plagiocephalometrie (het meten van een schedeldeformatie- asymmetrie 
- BSID-II-NL: motorische schaal voor kinderen 1 - 42 maanden 
- M-ABC-2: vanaf 3 jaar 
- SOS-II-NL / BHK schrijfmotorische observatie 
- Beery VMI onderzoek lichaamsschema en ruimtelijke ontwikkeling 
- Sensory Profile: Prikkel informatie verwerking 
- Aanvullende kwalitatieve observaties 
- van de slaap oefentherapie 
- etc. 

Zo kan er een conclusie getrokken worden of er überhaupt sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand. 
- Zo nee, dan verder kijken 
- Zo ja, dan kan de kinderoefentherapie gestart worden. 
 
In het verslag dat u van mij krijgt zal dan staan waar de therapie bij uw kind op gericht zal zijn en het te verwachten verloop. Tussentijds wordt er geëvalueerd en afgerond met een eindrapportage.