Homepage Kinder oefentherapie

Kinderoefentherapie 0-18 jaar

Uit onderzoek is gebleken dat er onder de jeugd steeds minder wordt bewogen. 

Meer bewegen wordt nu vanuit verschillende invalshoeken gestimuleerd: door de gemeente, etc. Wat als uw kind ondanks de stimulatie van anderen niet verder komt.
Dan zou de kinder oefentherapie mogelijk wat voor uw zoon/dochter kunnen betekenen. Bij vragen kunt u altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck behandelen kinderen voor met name houding, 
bij computeren, mobiele telefoon hantering, etc. 
Kinderoefentherapeuten zijn oefentherapeuten die een HBO-specialisatie hebben gedaan waardoor 
zij gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen op het gebied van: 
- houding, een kind kan ook scheef zitten doordat het een niet optimale motoriek heeft, dit zie je
  bijvoorbeeld doordat het kind veel moeite heeft met schrijven. 
 
Mijn meerwaarde als lid van het netwerk chronische pijn dat ik kinderen nog net iets meer heb te
bieden op het gebied van: 
- buikpijn, hoofdpijn, rugpijn. 
Graag met verwijzing van een arts (huisarts, specialist, jeugdarts) 

Kinderoefentherapie is sinds 1 januari 2008 een geregistreerde specialisatie van de 
algemene oefentherapie Cesar / Mensendieck. Gespeciliseerd in gezond houdings- 
en bewegingsgedrag. De kinderoefentherapeut heeft zich weer gespecialiseerd in het behandelen 
en/of begeleiden van kinderen met motorische ontwikkelingsproblematiek. De motoriek / bewegen.


Ik, Margriet van der Weg - Brattinga is naast geregistreerd algemeen oefentherapeut Cesar / 
Mensendieck ook geregistreerd kinderoefentherapeut in het Kwaliteits register Paramedici. 
Voor dit kwaliteitsregister moeten we op verschillende zaken in totaal 160 punten halen, 
ik had er de afgelopen 5 jaar: 1600. Beide beroepen hebben een eigen beroepsprofiel /
richtlijn. Verplicht door het Ministerie van Onderwijs. Een beroepsprofiel is
een omschrijving van de beroepsactiviteiten / beroepstaken en de vereisten /
competenties waaraan de therapeut moet voldoen. De basis voor kwaliteitsborging. 
In 2015 heb ik aan de hogeschool van Amsterdam het bachelor traject gedaan. 
Waardoor u een garantie heeft dat ik aan alle compententies voldoe welke heden
ten dage aan een oefentherapeut gesteld worden. Achter mijn naam mag ik
dan nu ook zetten: BSc. : Bachelor of science. 

 

Motorische vaardigheden...

Als een kind weinig beweegt kan dit leiden tot  onvoldoende ontwikkeling van de motorische vaardigheden, bijvoorbeeld moeite met: 

 • Grove motoriek: hinkelen, rennen, springen --> onhandig bewegen 
 • Oog- handcoördinatie: ballen
 • Evenwicht: staan op 1 been, fietsen
 • Ruimtelijke oriëntatie: links / rechts besef, begrippen als opzij, naast, etc.
 • Gelijktijdigheid: eten met mes en vork, touwtjespringen, huppelen, zwemles
 • Fijne motoriek: wat zich kan uiten in een slecht leesbaar handschrift

  Een kinderoefentherapeut kan hier onderzoek naar doen en u hierin helpen.

 

Wat doet de kinderoefentherapeut

 • diagnosticeren, wat is de oorzaak van het niet optimale bewegen? 
  is er wel/geen sprake van een motorische ontwikkelings achterstand? 

  Zo nee, dan verder kijken 
  Zo ja, dan kan de kinder oefentherapie gestart worden 

Doel van kinder oefentherapie verschilt per kind
afhankelijk wat er uit de onderzoeken blijkt:

 • Optimaliseren/verbeteren van het bewegen
 • Plezier in bewegen krijgen
 • Oefenen van bovengenoemde motorische vaardigheden, zodat de uitvoering gemakkelijker wordt
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • (leren) Spelen met andere kinderen
 • Kan het opstapje zijn naar een sportvereniging
 • Minder moeite met de schoolse vaardigheden, o.a. gymnastiek, het schrijven

  Heeft u vragen stel ze dan gerust via ons > contact formulier of plan meteen een afspraak.