Homepage Chronische pijn

Chronische pijn

1 op de 5 mensen heeft chronische pijn 

De oefentherapeuten Cesar / Mensendieck hebben zich verenigd in het 
landelijke netwerk chronische pijn. 

Het resultaat is dat de behandelingen die u krijgt in mijn praktijk, 
evidence based zijn: volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

 


Nederlands ondertiteld


Engels ondertiteld

Chronische Pijn 

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen?

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Denk aan uw vinger die de hete kachel aanraakt, pijn en u trekt uw hand terug. Maar ook de sporter met een acute blessure ervaart veel pijn. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie, fractuur, etc. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Maar wat als pijn langer 
(bijvoorbeeld 3 maanden) aanhoudt. Wat dan ? Is er dan pathologie (ziekte) of zijn er andere oorzaken die de pijn veroorzaken ? Oefentherapie Sneek kan u hier inzicht ingeven en wat u hier aan zou kunnen doen. Dit is bij oefentherapie Sneek een mono-disciplinair traject. 1 therapeut behandeld u. Oefentherapie Sneek is via regelmatige bijscholing up to date wat betreft de behandeling chronische pijn. Uw behandeling is evicence based. Dus gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis die er op dit moment is over chronische pijn. Was vroeger de tendenst: "u moet er mee leren omgaan". Inmiddels weten we dat chronische pijn kwan worden verminderd door het tot rust brengen van het pijn systeem. HOE ?
Oefentherapie Sneek kan u hiermee helpen. U kunt altijd contact opnemen voor vrijblijvende info. Tel: 0515 - 41 41 96 


Oefentherapie Sneek is aangesloten bij het netwerk van Chronische pijn
 

Wat is chronische pijn?

We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

““Ik was altijd gewend dat ik te horen kreeg wat ik moest doen en nu moest ik ineens zelf meedenken. Was dat niet de taak van de deskundige? Maar het bleek voor mij te werken. Ik ken mijn eigen lichaam het best. Ik weet wat ik wel en niet kan en de oefentherapeut speelt daar op in." – Patiënt J. de V.

lees meer over 
>> behandeling chronische pijn