Homepage Home Bijscholing

Bijscholing

Gedane bijscholing periode juli 1989 - heden.
Op het gebied van:

Oefentherapie: 

 • Verdiepingscursussen om up to date te blijven op het gebied van nieuwste inzichten op het gebied van houding en beweging in relatie met klachten.
 • Inter collegiaal overleg algemeen oefentherapeuten zuid west friesland t/m 2011
 • Werkgroep Vaardigheid netwerk chronische pijn 
 • Basiseducatie Kwaliteit & Wetenschap: verslaglegging, methodisch handelen, Evidence Based handelen 
 • Communicatie
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici; je voldoet aan de eisen die Gesteld worden aan een algemeen en kinder oefentherapeute Cesar
 • Afgerond traject: intercollegiale Toetsing… onderwerp: snellere klachtenvermindering.
 • Op eigen verzoek is mijn praktijk in 2002 gevisiteerd waarbij er ook contact is geweest met artsen
 • 2010: Bijscholing in de functione osteopathie en integratie ( manuele therapie)

Kinderen 0- 17 jaar: Zie ook onder het kopje: kinderoefentherapie 

 • Verdiepingscursus motoriek & kinderen
 • Post hbo-opleiding motoriek & kinderen
 • Sensorische integratie
 • 2011 en 20 april 2013: cursus zuigelingen a-symmetrie: oa. meting afplatting schedel bij baby bij voorkeurshouding, 
 • Ik zit in het intercollegiaal overleg kinderoefentherapie Friesland en ben hier notulist   

Sport:  Zie ook onder het kopje: sportoefentherapie 

 • Sportmassage
 • Inspanningsfysiologie
 • Trainer fysieke belasting
 • Reanimatie
 • Chronische (sport) gerelateerde ( houdings) klachten

Gynaecologie:

 • Spine & joint Centre Rotterdam
 • Cursus bij Cecile Röst t.b.v. behandeling bekkenklachten voor en tjidens 
  zwangerschap. 
 • Cursus bekkenklachten bij zwangerschap via het Nederlands Paramedisch Instituut
 • Cursus t.b.v. efficiënt gebruik bekkenbodemspieren 
 • Klachten voor-, tijdens- en na de zwangerschap 

Orthopaedie:

 • Scoliose: - drie dimensionaal behandelen
 • Cursussen op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat: 
 • Voet-, enkel-, knie-, heup-, lage rug, bovenrug en nek, schouder- en hoofd. 

Neurologie: 

 • Hoofdpijn, migraine
 • Hernia onderin de rug of in de nek

Spanningsgerelateerde klachten:

 • Hyperventilatie en burnout Ergonomie: - universiteit Rotterdam
 • RSI / CANS
 • Bij niet optimale houding veel spierspanning lage rug, schouder-, nek- en hoofd

Chronische pijn: Ik ben lid van het netwerk chronische pijn.
- www.netwerkchronischepijn.nl en voorzitter van de werkgroep Kwaliteit 

Slaapoefentherapie: voor kinderen en volwassenen.