Homepage Kinder oefentherapie Basisschoolkinderen

Basisschoolkinderen

Basisschool leerlingen, 4 – 12 jarigen

oefentherapie Cesar bij kinderen vanaf 4 jaar - 18 jaar:

Vanaf 4 jaar

Mogelijke verwijsindicatie voor deze leeftijdsgroep zijn: 

- een trage of afwijkende motorishe ontwikkeling op het gebied van
  evenwicht, grof motorische vaardighed, balvaardigheid, fijn
  motorische vaardigheid, oog/handcoördinatie, schrijven, 
   lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie
- angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag 
- vaak vallen 
- onhandigheid 
- problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan
  met cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv. ADHD,
  ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie) 
- betere houding bij zitten, computeren en tablet

- snelle lengte groei en mogelijk daardoor klachten en /of
  gebogen houding, korte spieren 

- een A-symmetrische houding, vermoeden van een scoliose
- klachten van het houdings- en bewegingsapparaat:
  pijn aan enkels, knieën, heupen, rug, schouders, nek- hoofd
- opvallendheden bij het lopen; lopen met de voeten, knieén
  naar binnen

- staan met een opvallend holle rug  
- lopen met de voetjes naar binnen 

 

Kinderoefentherapie als er sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand, scoliose:
wat zich kan uiten in: 

Groep 1 – 2, kleuters 4-5 jarigen:

 • die vaak vallen, struikelen, lopen met de voetjes naar binnen 
 • die moeite hebben met klimmen en klauteren 
 • weinig initiatief nemen bij bewegen
 • angstig zijn bij bewegen
 • die zich niet goed opvangen bij vallen  

 

Groep 3 – 4: 6-7 jarigen:

 • die moeite hebben met schrijven of slecht leesbaar handschrift voor ouders/leerkracht
 • die niet mee kunnen komen met de gymnastiek,  sporten
 • die niet kunnen huppelen
 • die moeite hebben met ballen (vangen, gooien, richten)
 • die moeite hebben met handhaven evenwicht bij staan op 1 been, hinkelen 
 • met weinig dynamiek bij springen,
 • die moeite hebben met gelijktijdigheid (fietsen, zwemmen) 
 • die moeite hebben met het doseren van bewegen, wat zich uit in:
  bewegingsonrust/ongeremdheid 
 • die moeite hebben met de concentratie
 • die weinig zelfvertrouwen hebben in het bewegen
 • die weinig plezier hebben in bewegen 
 • die met de voeten naar binnen lopen en daarbij struikelen, vaak vallen 

 

Groep 5: 8-9 jarigen:

 • waarbij het tempo van schrijven laag blijft 
 • die veel meer moeite dan de klasgenootjes hebben met schoolgymnastiek 
 • die moeite hebben met de vaardigheden van het spel bij de sportvereniging 

 

Groep 6-8 en Klas 1 van het Voortgezet onderwijs:

 •  die moeite houden met complexe vaardigheden: 
   huppelen, touwtjespringen, etc. 
 •  ..........