Homepage Autisme

In ontwikkeling qua tekst:

Autisme en een motorische ontwikkelingsachterstand 

ASS autisme spectrum stoornis 

Kinderoefentherapie om de motoriek te verbeteren, rekening houdende met de: 
prikkelverwerking, immers hoe meer stress hoe meer autistische kenmerken
  zich uitend in: - fladderen armen, tics, dwangmatigheden 
                       - boosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn of concentratie problemen 
- ontwikkelingsperspectief: geef kinderen met autisme de tijd om zich te ontwikkelen
  in eigen tempo en
 volgorde 
- ten behoeve van structuur evt. "geef me de 5" Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe 
  (waarom)
- geduld 
- dysharmonisch IQ profiel: een moment opname en bij een hoge score op bijv. 
  rekenen , maar een lage score op verbaal gebied. Dan kun je hartstikke goed 
  rekenen, maar het hier niet op hetzelfde niveaumet anderen over hebben. 

 

Links
- www.nederlandsautismeregister.nl ook in het Engels
- www.autisme.nl NVA: Nederlandse vereniging voor autisme 
www.geefmede5.nl 
- www.blijd-hoogewijs.com meisjes en vrouwen 

 

  • Baby & Dreumes
  • Peuter en kleuter
  • Basisschool kinderen
  • Tieners