Homepage Kinder oefentherapie Autisme

In ontwikkeling qua tekst:

Autisme en een motorische ontwikkelingsachterstand 

ASS autisme spectrum stoornis 

Kinderoefentherapie om de motoriek te verbeteren, rekening houdende met de: 
prikkelverwerking, immers hoe meer stress hoe meer autistische kenmerken
  zich uitend in: - fladderen armen, tics, dwangmatigheden 
                       - boosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn of concentratie problemen 
- ontwikkelingsperspectief: geef kinderen met autisme de tijd om zich te ontwikkelen
  in eigen tempo en
 volgorde 
- ten behoeve van structuur evt. "geef me de 5" Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe 
  (waarom)
- geduld 
- dysharmonisch IQ profiel: een moment opname en bij een hoge score op bijv. 
  rekenen , maar een lage score op verbaal gebied. Dan kun je hartstikke goed 
  rekenen, maar het hier niet op hetzelfde niveaumet anderen over hebben. 

 Chronische stress bij autisme

 door bijvoorbeeld:
 - het niet begrijpen van sociale situaties
 - het niet kunnen voldoen aan verwachtingen van anderen 
 - tijdsdruk 
 - een teveel aan prikkels 
 - het teveel aan veranderingen  

- naasten van mensen met autisme ervaren stress 
- mensen met autisme, ook kinderen ervaren stress, dit kost veel moeite 
  om de stress weer kwijt te raken. 

Door langdurige stress kunnen lichamelijke (en mentale) klachten ontstaan.

Wat kun je doen aan stress: 
- goed plannen 
- moeilijke situaties vooraf "uitdenken"
- je wensen kenbaar maken aan de omgeving 
- to do-lijstjes maken 
- zorgen voor een prettige woonomgeving
 
- goed te slapen 
- goed bewegen 
- ontspanning 
- gezond gedrag 
- juiste ademhaling 
- stress signalen vroegtijdig (h) erkennen 
Weet dat de omgeving vaak eerder de stress signalen herkend dan jij zelf. 

Links
- www.nederlandsautismeregister.nl ook in het Engels
- www.autisme.nl NVA: Nederlandse vereniging voor autisme 
www.geefmede5.nl 
- www.blijd-hoogewijs.com meisjes en vrouwen 
- per juli 2018: www.autismejongekind.nl 

Wil je weten wat oefentherapie Sneek voor je kan doen, 
neem vrijblijvend contact op.