Homepage Oefentherapie Arm-, nek- en schouderklachten

Arm-, nek- en schouderklachten 

Behandeling bij oefentherapie Sneek heeft een positieve invloed op 

Arm-, nek- en schouderklachten met de diagnose: 

Tenniselleboog: 

Pijn aan de buitenzijde van de elleboog, waardoor u beperkt bent of kunt zijn in uw bewegen. De oefentherapeut gaat er vanuit dat deze klachten worden veroorzaakt door een niet optimaal houdings- en bewegingspatroon van rug-, schouder- en nekgebied. 

Spierspanningshoofdpijn:
(achterhoofdspijn en hoofdpijn boven de ogen) 

Dan zou ik zeggen maak zo snel als mogelijk een afspraak met oefentherapie Sneek. Na de eerste intake kan ik u vanuit mijn 27 jarige werkervaring aangeven
of ik u inderdaad snel van deze klachten kan af helpen.

 

Brachialgie

Dit is pijn / uitstraling in een arm welke niet veroorzaakt wordt door een Hernia.
Maar wel door irritatie van een zenuw. De oorzaak kan zijn: niet optimale houding en daarbij een hoge (spier-) spanning in het schouder-, nek- en hoofd regio. 

Costo Claviculair Compressie Syndroom 

Dit betekent inklemming van een zenuw tussen eerste rib of een extra rib en het sleutelbeen. Oorzaak is vaak een niet optimale houding en inefficiënt spiergebruik. Het behoeft een specifieke aanpak onder andere qua houding en beweging. Behandeling op maat !

Impingement

Dit woord betekent inklemming van structuren. Ook dit behoeft een specifieke aanpak van houding- en bewegingscorrecties en adviezen voor in het Algemeen
Dagelijkse Leven (ADL). 

Nekhernia: 

Wanneer de neuroloog of neurochirurg aangeven dat er teveel risico's zijn of uw Nekhernia is niet geschikt, etc. om geopereerd te worden. Dan kan de benadering 
van een oefentherapeut u leren wat u beter wel/niet kunt doen en HOE. 


Uitstraling in beide handen 

Kan verschillende oorzaken hebben van hoge tonus / spanning van de schouder- en nekspieren tot hyperventilatie, etc. Er zal dus eerst gekeken moeten worden wat de oorzaak is van de uitstraling. Wanneer dit bekend is kan er gerichte therapie gegeven worden. Onderzoek kan plaats vinden door oefentherapie Sneek, huisarts en/of neuroloog.