Homepage Slaap oefentherapie Behandeling slaapproblemen

Behandeling van uw slaapproblemen

Als erkend slaapoefentherapeut kan ik u helpen van uw slaapproblemen af te komen in gemiddeld 9 behandelingen.

Wat kunt u verwachten van slaapoefentherapie

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden uw onderliggende redenen van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw (pij)klachten kunnen samenhangen met slaapproblemen
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- en ontspannings-) oefenstof
  die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie 
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.


  "Stop met het tellen van schapen…slaap oefentherapie leert u beter slapen!


 

< terug naar overzicht

Hoe ziet uw slaapbehandeling er uit?

 • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 • Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
 • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 • De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 • Eindrapportage naar uw huisarts of specialist.


  Wat neemt u mee?

  • Een verwijsbrief is fijn maar niet noodzakelijk.
  • Uw zorgverzekeringspasje.
  • Uw identiteitsbewijs of rijbewijs.
  • Een groot badlaken.
  • Uw slaapdagboek mits u dit al heeft.
  • Uw rapportage van het slaapcentrum indien van toepassing.